SBB-188 - 浜崎真绪2015年番号 浜崎真緒スーパーベ

SBB-188 - 浜崎真绪2015年番号 浜崎真緒スーパーベ

是以愚用生石膏以治外感实热,轻证亦必至两许;若实热炽盛,又恒重用至四五两,或七八两,或单用,或与他药同用,必煎汤三四茶杯,分四五次徐徐温饮下,热退不必尽剂。其脉象不洪滑者,元气素虚故也。

惟大便滑泻者,石膏、知母皆不宜用,可去此二药,加滑石一两、甘草三钱。此证若兼受风者,可加防风二三钱。

加龙眼肉者,因此证间有因脾虚不能统血而然者,故加龙眼肉以补脾。热者,加生地、天冬各数钱。

劳疾亦从此除根永不反复。若小便时觉热,且色黄赤者,宜酌加滑石数钱。

因延彼处医者延医,时身热饮水,病在阳明之府。若气虚不能逐邪外出者,与发表药同服,亦能出汗。

为其燥热,又兼滑泻,先投以滋阴清燥汤,一剂泻止,热稍见愈。况其从前所服之下药,原非咸寒之品,是以从前不效,而投以此药,则随手奏效也。

Leave a Reply