Pc28API接口

Pc28API接口

病发于阴,不言热入者,省文耳。一救其表邪入里之实热,一救其表邪入里之虚寒,皆表里两解法也。

以其能助卫气升腾,使正气得宣而汗出,与麻黄汤逐邪气,使汗从外泄者不同。内容:\r独叶一枝花\pb137.bmp\r,此草生山中有水处。

<篇名>五脏所属图、观色、听音、睡卧、神气、方可诊脉五脏心。  汪琥曰∶治伤寒之法,表证急者即宜汗,里证急者即宜下,不可拘拘于先汗而后下也。

用桂枝人参汤主之。经圣人治未病之前。

太阳病,头痛,发热,汗出,恶风者,桂枝汤主之。胃实者邪热内盛,不得不用硝黄以荡涤之。

眼目赤涩肚疼腹满。黄花有毒,不可入药。

Leave a Reply